ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณี ถือศิลกินผัก ภูเก็ต

เที่ยวพังงา : ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่

ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
พายแคนนู อ่าวพังงา
พายแคนนู อ่าวพังงา
     
พายแคนนู เกาะห้อง พังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เกาะละวะ พังงา
 
โปรแกรมทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมล่องเรืออ่าวพังงา พายแคนู ล่องเรือขนาดใหญ่ สู่อ่าวพังงา ผจภัยพายแคนนู เกาะห้อง ถ้ำค้างคาง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู พักผ่อนบนเกาะละวะ โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ขณะล่องเรือชมทิวทัศน์
 
กิจกรรม : ล่องเรือชมอ่าว สถานที่ท่องเที่ยว พายแคนนู ชมถ้ำ ลากูน พักผ่อนบนเกาะ
พาหนะ : เรือขนาดใหญ่
จำนวน : ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ : สามารถเดินทางได้ทุกวัน
 
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา โดยเรือขนาดใหญ่
  ระหว่างเดินทางพักผ่อนกับสายลมเย็น กลิ่นไอทะเล
  พร้อมรับความบรรยาย จากมัคคุเทศก์ถึงโปรแกรมทัวร์
10.45 น. ถึงบริเวณอ่าวพังงา เริ่มกิจกรรมการพายแคนนู เข้าถ้ำต่าง ๆ
  ของเกาะต่าง ๆ เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะกลางทะเล
  ตื่นตากับหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่ลอดเข้าไป
  พบลากูลเวิ้งน้ำกว้างใหญ่ และธรรมชาติภายในถ้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรือ
  ทามกลางบรรยากาศล่องเรือ รับลมเย็น อ่าวพังงา
14.00 น. ชมเขาพิงกัน เขาตะปู สถานที่เคยถ่่ายทำภาพยนต์ " เจม์บอนด์ "
  จากนั้นเดินทางสู่เกาะกลางทะเล " เกาะละวะ "
  พักผ่อนริมหาด เล่นน้ำ หรือพายแคนนู บริเวณเกาะละวะ
16.00 น. ออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต
  ระหว่างเดินทางพักผ่อนมุมสบาย และรับบริการ เครื่องดื่ม
17.00 น. เดินทางถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม
   
 
ติดต่อสอบถาม การจองทัวร์ภูเก็ต
   
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,400.- บาท
ราคาทัวร์เด็ก ท่านละ 1,200.- บาท
 
e-mail :h.phuket@gmail.com
e-mail :h.phuket@hotmail.com
   
 
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน ( นอกบริเวณดังกล่าวจ่ายเพิ่ม )
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือยางแคนนู เสื้อชุชีพ พนักงานพาย
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
 
หมายเหตุ
เที่ยวทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีลูกค้าองค์กร ราคาไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
เงือนไข การจองทัวร์
การจองทัวร์ โดยชำระค่ามัดจำ โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองทัวร์
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ธนัชชา ศรีสัจจัง
795 - 241260 - 6
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
© Copyright 2005 - 2018. . All Right Reserved.