ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ เรือเร็ว
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู นาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู
 

ภาพถ่าย ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภาพลูกค้า ทัวร์ภูเก็ต
ภาพลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพ สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพ ประเพณี ถือศิลกินผัก ภูเก็ต

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
G01 : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โลีะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวต้นไทร
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง ชมวิว แหลมพรหมเทพ
 
แพ็คเกจทัวร์พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
   
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
G02 : ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรอรับสนามบินภูเก็ต เพื่อส่งโรงแรม
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ เกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวลิง พักผ่อนเกาะไข่นอก
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง ชมวิว แหลมพรหมเทพ
 
แพ็คเกจทัวร์พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
   
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
G03 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรอรับสนามบินภูเก็ต เพื่อส่งโรงแรม
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โลีะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวต้นไทร
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรืออ่าวพังงา พายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนเกาะนาคา
 
แพ็คเกจทัวร์พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
   
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
G04 : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะไข่
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โลีะซามะ ถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวต้นไทร
 
วันที่สาม : ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เล่นน้ำ วันเดียว 2 เกาะ พักผ่อนริมหาด ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
รถส่งสนามบินภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 
   
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
G05 : ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรอรับสนามบินภูเก็ต เพื่อส่งโรงแรม
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ เกาะพีพี อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ ชมถ้ำไวกิ้ง เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง อ่าวลิง พักผ่อนเกาะไข่นอก
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรืออ่าวพังงา พายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนเกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
รถส่งสนามบินภูเก็ต
 
แพ็คเกจทัวร์พร้อมรถรับส่งสนามบินภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
   
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.