ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ข้อมูลภูเก็ต : แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ประเพณีภูเก็ต

ข้อมูลภูเก็ต ประวัติจังหวัดภูเก็ต
เรื่องราว ข้อมูลภูเก็ต ข้อมูล จังหวัดภูเก็ต ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ เมืองภูเก็ต การสืบทอดอพยพของเชื้อชาติจากอดีต วัฒนธรรม จนเป็นชนชาติ คนท้องถิ่นของเมืองภูเก็ต เรื่องราวน่าสนใจ
 
การเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยเฉพาะทางรถยนต์ ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นถนน 4 เลน ทั้งทางอากาศมีสายการบินหลายสาย
 
ประเพณี วัฒนธรรม เมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นชนชาติที่มีการผสมผสาน เมื่ออดีตมีการอพยพเข้าอาศัย ของหลายเชื่อชาติ จึงทำให้เกิดประเพณี วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่ร่นจนถึงปัจจุบัน
 
อาหารภูเก็ต อาหารพื้นบ้าน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เมืองภูเก็ต มีการสืบเชื้อชาติที่หลากหลาย และชาวต่างชาติเข้ามาอาศัย จึงทำให้จังหวัดภูเก็ต มีอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ รูปแบบของตนเอง บางชนิดหารับทานได้เฉพาะที่ภูเก็ตเท่านั้น
 
ประวัติบุคคลสำคัญเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต มีบุคคลที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเมืองภูเก็ต ปัจจุบันเป็นที่ เคราพรักของชาวเมืองภูเก็ต บางท่านปกป้องบ้านเมืองภูเก็ต ให้พ้นจากภัยข้าศัก จนสามารถสืบทอดจนปัจจุบัน
 
สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ที่สำคัญ
จังหวัดภูเก็ต มีสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญหลายแห่ง บางแห่งเป็นสถานที่เชิงทางประวัติศาสตร์ บางแห่งเป็นการร่วมน้ำใจของชาว ภูเก็ตจัดสร้างขึ้น จนถึงปัจจุบันนี้
 
แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เนือ่งจากมีสภาพเป็นเกาะ จึงมีชายหาด ทะเล ที่น่าใจหลายแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต บางแห่งมีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อน
 
สถานที่ท่อเงที่ยว เกาะรอบภูเก็ต
ภูเก็ตนอกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตเองแล้ว บริเวณโดยรอบ ยังมีเกาะ หมู่เกาะต่าง ๆ ที่น่าใจ ท่องเที่ยวทางทะเลอีกหลายแห่ง บางแห่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก การเดินทางสะดวก
 
เที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว
ภูเก็ต มีภูมิศาสตร์บางช่วงเป็นภูเขา เนินเขา จึงทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว น่าสนใจ บางจุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์ธรรมชาติได้สวยงาม บางแห่งสามารถชมตัวเมืองภูเก็ตได้อีกรูปแบบหนึ่ง
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต วัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีวัดสำคัญหลายแห่ง บางวัดถือเป็นวัดคู่เมืองภูเก็ต บางแห่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ อาทิ วัดฉลอง มีหลวงพ่อแช่ม เป้นที่นับถือทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ และวัดพระทอง ที่มีพระผุด น่าสนใจ
 
เที่ยวภูเก็ต ศาลเจ้าภูเก็ต
เนืองจากประกรบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต เป็นคนไทยเชื้อสายจีน จึงมีสร้างศาลเจ้าสำคัญหลายแห่ง แต่ละแห่งมีอายุมากกว่า 100 ปี มีเทพเจ้าที่สำตัญ เป็นที่นับถือสืบทอดกันมานาน
 
© Copyright 2005 - 2018. ll Right Reserved.