ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ทัวร์ภูเก็ต : ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล ภูเก็ต

ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
ประเพณีถือศิลกินผัก หรือ เจียะฉ่าย ของจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบสานกันมาเกินกว่า 100 ปี เป็นประเพณีที่จัดขึ้น ด้วยการร่วมแรงรวมใจของชาวภูเก็ต โดยประเพณีถือศิลกินผักภูเก็ต เริ่มครั้งแรกที่ อำเภอกะทู้ ในปีพ.ศ. 2368 พระยาถลาง ( เจิม ) ได้ย้ายเมืองจากถลาง มาตั้งอยู่บริเวณบ้านเก็ตโฮ่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก แต่ในบริเวณดังกล่าว ยังเป็นป่าทึบมีไข้ป่าชุกชุม ดังนั้นเมื่อคณะงิ้วเร่ ( บั่วฮี่ ) จากเมืองจีนได้เดินทางมาเปิดการแสดงที่นี่ และได้เกิดล้มเจ็บลง คณะงิ้วดังกล่าวจึงได้มีการประกอบพิธีกินผักขึ้น เพื่อบวงสรวงเทพเจ้า " กิ่วฮ่องไต่เต่ " และ " ยกฮ่องซ่งเต่ " และหลังจากนั้น ปรากฏว่า โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้หายไป เมื่อทราบถึงชาวกะทู้ในสมัยนั้น และได้เกิดศรัทธา จึงได้มีการประกอบพิธีกินผักขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบ้านเมือง
 
งานประจำปี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สองวีรสตรี สามารถปกป้องเมืองถลาง ให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่า และสดุดีในวีรกรรมของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี สถานที่จัดงานบริเวณ อนุเสาวรีวีรสตรี
 
งานปล่อยเต้าทะเล
เนื่องจากบริเวณหาดไม้ขาวในอดีต จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นจำนวนมาก อาทิ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง แต่ในปัจจุบัน ได้เกิดมลภาวะ ธรรมชาติที่เสียหาย และเต่าเกิดติดอวนของชาวบ้าน ทำให้การวางไข่ของเต่าลดน้อยลงอย่างมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดจัดงานปล่อยเต่าทะเลสู่ท้องทะเลขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเพิ่มจำนวนของเต่าทะเล โดยจะจัดขึ้นวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์และวันประมงแห่งชาติ สถานที่บริเวณจัดงานหาดไม้ขาว
 
ประเพณีลอยเรือชาวเล
งานลอยเรือชาว หรือชาวไทยใหม่ ถือว่ามีความสำคัญมาก โดยชาวเลจะเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ในพิธีกรรมจะใช้เรือ ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อนำสิ่งชั่วร้านไปจากตัวเอง และหมู่บ้าน ช่วงเวลาในการจัดงานปีละ 2 ครั้ง คือวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 11 ที่บริเวณบ้านตุ๊กแก เกาะสิเหร่
 
ประเพณีพ้อต่อ ภูเก็ต
ประเพณีพ้อต่อ เป็นงานที่ประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต โดยเป็นประเพณีที่ผสมผสานความเชื่อระหว่างลักธิเต๋า กับศาสนาพุทธิกายมหายาน คำว่า " พ้อต่อ " เป็นคำจีนหมายถึง การอนุเคราะห์ผู้อื่นให้ล่วงพ้นจากทุกข์ยาก หรือสิ่งขัดขวาง เมื่อใช้ศัพท์ที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ จะหมายถึง การเผื่อแผ่เนื้อนายบุญอันไพศาล เพื่ออุทิศอานิสงส์อันกิดจากการบำเพ็ญนั้นแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว
 
พิธีกรรมในงานจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ว ในวัน 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจีน โดยแต่ละบ้านจะตกแต่งแท่นบูชาภายในบ้านพร้อมถวายเครื่องเซ้นไหว้ อาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องกงเต็ก และที่ขาดไม่ได้คือ ขนมเต่าแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผุ้เช่นไหว้ เนื่องจากชาวจีนถือกันวา สัตว์ที่มีอายุยืนยาวแข็งแรง คือเต่า การที่กระดองต้องทาสีแดงเพราะ สีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคลของชาวจีน และนอกจากพิธีบูชาวิญญาณ ของบรรพบุรุษแล้ว ยังมีวิญญาณพเนจรไร้ญาติ ชาวบ้านจะมีกาจัดครื่องเซ่นไหว้ให้ภายในหลังบ้าน เพื่อให้ดวงวิญญาณพเนจรเหล่านั้นมารับเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกว่า " โฮ่ เหีย ตี๋ "
 
ประเพณีพ้อต่อนอกจากจัดภายในบ้านเรือนแล้ว ยังมีการจัดงานเทศกาลพ้อต่อตามสาธารณะ ศาลเจ้า ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีการจัดบริเวณ ตลาดสด ถนนระนอง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง บางเหนียว ศาลเจ้าต่องย่องสู บ้านกะทู้ ศาลเจ้าชิดเชี่ยว ซึ่งแต่ละแห่งจะจัดงานไม่พร้อมกัน โดยจะหมุนเวียนกันไปโดย เริ่มตั้งแต่ 15 ค่ำ เดือน 7
 
ประเพณีไหว้เทวดา
ประเพณีไหว้เทวดา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต เรียกกันว่า " โฉ่ยเก้า " ประเพณีนี้ นับถอยกลังต่อไปจากวันตรุษจีน 9 วัน ในอดีตช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนของชาวภูเก็ต แตกต่างไปจากส่วนอื่น ของประเทศไทย คือนับตั้งแต่ วันตรุษจีนไปจนถึงวันที่ 9 ( ทางจันทรคติ ) ไปสิ้นสุดตรงวันสุดท้ายคือ วันไหว้เทวดา ซึ่งตามประเพณีโบราณเล่าต่อกันมาว่า วันนี้เปรียบเสมือนเป็นวันเกิดของเทวดาผู้เป็นใหญ่ บนสรวงสวรรค์ ซึ่งทรงพระนามว่า " ยกฮ่องซ่งเต่ " หรือ " เง็กเซียนฮ่องเต้ " เพื่อแสดงความเคราพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรักษาผู้คนไห้อยู่เย็นเป็นสุข ที่มาของตำนาน ของวันไหว้เทวาดมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถึชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในมณฑลฮกเกี้ยนในอดีต คือแผ่นดินจีนในสมัยนั้นมีการรบกันมาก ตามล้างตามแค้น ผู้คนต่างอยู่ด้วยความหวาดกลัว มีครั้งหนึ่งผู้คนจำนวนมาก เข้าไปซ่อนตัวในสวนอ้อย รอคอยกันจนบรรดาพวกฝ่ายตรงข้ามผ่านเลยไป จึงได้ออกมาจากที่หลบซ่อน บังเอิญวันนั้น ตรงกับวันที่ 9 นับตั้งแต่วันตรุษจีนเป็นต้นมา จึงนึกถึงบุญคุณของต้นอ้อยที่ช่วยให้รอดชีวิต ผู้คนจึงนำเอาต้นอ้อย มาร่วมบวงสรวงบูชาเทวดา
 
ประเพณีไหว้พระจันทร์
ประเพณีไหว้พระจ้นทร์ เป็นประเพณีความเชื่อเก่าแก่ของชาวจีน ทำการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ ( คงชิวเบี้ย ) และขนมโก๋ ซึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของจีน เพื่อบูชาพระจันทร์ที่คอยคุ้มครองดูแล และขอโชคลาภแก่เทพเจ้า แห่งดวงจันทร์ วัตถุประสงค์ของประเพณีเพื่อ สักการะเทพเจ้าที่ให้ ข้าว น้ำ ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่นับถือ และเป็นการ ทำบุญถือศิล ในวันที่ประกอบพิธีจะห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามพูดจาไม่สุภาพ ห้ามด่าทอกัน ห้ามขโมย ห้ามผิดลูกเมีย และห้ามกินสุรา
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.