ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

เที่ยวภูเก็ต : การเดินทางสู่ภูเก็ต

การเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตโดยรถยนต์
เส้นทางรถยนต์ จากกรุงเทพใช้เส้นทาง ถนนพระราม 2 ( ธนบุรี - ปากท่อ ) จนถึงบริเวณสามแยกวังมะนาว เลี้ยวซ้ายเข้าทาง หลวงหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี บริเวณชะอำ หัวหิน จังหวัดประจวบศิรีขันธ์ ทับสะแก จนถึง บริเวณสี่แยกเข้าตัวเมืองชุมพร ( สี่แยกปฐมพร หลัก กม.ที่ 499 ) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อำเภอหลังสวน เข้าเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางเข้าสนามบินสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกหลัก กม.ที่ 18 เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณสามแยกเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านบ้านเขาต่อ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ถึงบริเวณ สามแยกนาเหนือ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านที่ว่าการ อำเภอทับปุด 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 จนถึงสามแยกเข้าตัวเมืองพังงา เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอีกประมาณ 89 กิโลเมตร ถึงจังหวัดภูเก็ต ( ใช้ทาง หลวงหมายเลข 4 จนถึงบ้านโคกกลอย จังหัวดพังงา เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 402 ) รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 886 กิโลเมตร ( จากแยกวังมะนาว จนกระทั่งถึงสุราษฎร์ธานี เป็นถนนสี่เลน )
 
เส้นทางรถยนต์ เส้นที่สอง
จากกรุงเทพใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางแรก จนกระทั่งถึงเขตจังหวัดชุมพร จากสี่แยกตัวเมืองชุมพร เลี้ยวขวาไปตามทาง หลวงหมายเลข 4 ผ่าน อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จนเข้าถึงจังหวัดภูเก็ต ( เส้นทางนี้จะค่อนข้างโค้งและขึ้นลงเนินมาก ไม่สามารถทำเวลา และอันตราย แนะนำเส้นทางแรกจะสะดวกกว่า )
 
การเดินทางโดยทางอากาศ
การเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คือทางสายการบิน ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต มีท่าอากาศยานที่ได้มาตราฐาน และได้ตั้งเป็น ท่าอากาศยานนานาชาติ มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศมากมาย และสายการบินภายในประเทศ ปัจจุบันสายการบินราคาต่ำ ได้เปิดเที่ยวหลักจากภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางอื่นอีกมากมาย ระยะเวลาจากกรุงเทพ เดินทางสู่ภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที และจากสนามบินภูเก็ตเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต สะดวกมีระบบขนส่งบริการ
 
การเดินทางโดยทางน้ำ
การเดินทางทางน้ำยังถือว่าไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยมากจะเป็นการขนถ่ายสินค้า จังหวัดภูเก็ตมีท่าเรือน้ำลึก บริเวณอ่าวมะขาม เป็นท่าเรือหลัก ปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา โดยมากจะจอดบริเวณหาดป่าตอง และนอกจากนั้นยังมีท่าเรือยอช์ท สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางนำเรือเข้ามาเอง บริเวณ ท่าเรือโบ๊ดลากูล ท่าเรือยอช์ทเฮเวน ท่าเรือภูเก็ตมารีน่า
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.