ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ข้อมูล ศาลเจ้าภูเก็ต

ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้ากะทู้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ ศาลเจ้ากะทู้ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของประเพณีถือศิลกินผักของภูเก็ต ที่สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน ตามประวัติในสมัยที่มีชาวจีนเป็นจำนวนมาก เข้ามาเป็นกรรมกร เหมืองแร่ในภูก็ต ได้เกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจากเมืองจีน ที่มาทำการแสดงที่บ้านกะทู้ เกรงว่าอาจเป็นเพราะ พวกตน ไม่ได้ถือศิลกินผักตามที่เคยปฏิบัติกันมาที่ประเทศจีน พวกเขาจึงได้จัดพิธีถือศิลกินผัก ขึ้น 9 วัน 9 คืน ตามความเชื่อที่ยึดถือมา
 
ต่อมาหลวงอำนาจนรารักษ์ (ต้นตระกูลตัฒฑเวทย์) ซึ่งเป็นนายเหมืองใหญ่ และเป็นผู้นำชุมชนบ้านกะทู้ ได้ส่งคนไปนำเอา " เหี่ยวเอี้ยน " หรือขี้เถ้าธูปและกระถางธูปจากมณฑลกังไส ประเทศจีน มาไว้ที่ศาลเจ้ากะทู้ เพื่อให้พิธีถือศิลกินผัก มีความถูกต้องสมบูรณ์ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่า จุดกำหนิดของประเพณีถือศิลกินผักของเมืองภูเก็ต
 
ศาลเจ้ากะทู้แห่งนี้นอกจากจะมีกิมซิ้ม หรือรูปเทพเจ้าจีนที่คนไทยเสื้อชายจีนสักการะบูชา ยังมีรูปปั้นเจ้าแก่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ศรัทธา ของชาวบ้าน ทรงขวดน้ำมนต์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประทานพร ทรงยืนบนฐานมังกร ซึ่งนับเป็นประติมากรรม เทพเจ้าจีนที่สวยงามมาก
 
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สร้างขึ้นเมื่อปี 2539 แล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยด้านหน้าของศาลเจ้า จะหันออกท้องทะเล บริเวณโดยรอบบรรยากาศร่มรื่น จากประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้า ปรากฎว่า พระนางกิ้วเที้ยนลื้อ ซึ่งเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยของพระเจ้าเหลือง ได้บอกผ่านร่างทรงของท่านว่า ต้องการที่จะให้มีการจัดตั้งศาลเจ้าประจำองค์ของท่าน เพื่อท่านจะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวภูเก็ต เพื่อพ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ความสำคัญของศาลเจ้าแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่มีรูปประทับของ เทพเจ้ากิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ ตั้งอยู่เป็นพระประธานของศาลเจ้าแล้ว ยังมีรูปบูชาขององค์เทพเจ้าจีนตามความเชื่อของชาวไทย เชื่อสายจีนอีกมากมาย โดยเฉพาะเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิง
 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต ในซอยภูธร ติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้งเก้ง เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะช่วงของประเพณีถือศิลกินผัก นับเป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื่อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ เข้ามาร่วมเทศกาลมาก ตามประวัติของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง นับว่าเกี่ยวเนื่องจาก ศาลเจ้าบางเหนียวเป็นอย่างมาก คือกลังจากที่เกิดไฟไหม้ศาลเจ้าของคณะงิ้วในซอยรมณีย์แล้ว ครั้นนั้นแกนนำกลุ่มหนึ่ง ได้แยกตัวออกไปตั้งศาลเจ้าบริเวณบ้านบางเหนียว ซึ่งต่อมาคือศาลเจ้าบางเหนียวในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน แกนนำกลุ่มหนึ่ง ก็ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดิน บริเวณ หมู่ 8 ตำบลตลาดเหนือ เพื่อสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ โดยเดิมที่ดินตรงนั้นเป็นสวนพลู ส่วนด้านหน้าทิศตะวันออกนั้นเป็นคลองขนาดใหญ่ ที่เรือใบขนาดใหญ ่สามารถแล่นเข้ามาเทียบท่าได้ ภายหลัง จากเจรจากับเจ้าของที่ดินเรียบร้อย แกนนำชาวบ้านก็ได้อัญเชิญรูปเคราพเทพเจ้าจีนทั้งหลายที่ยังหลงเหลือมาประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งใหม่และสร้างศาลเจ้าขึ้นมา โดยมุงกลังคาและกั้นด้วยจาก แล้วชาวบ้านก็เรียกศาลเจ้าแห่งใหม่นี้ว่า ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย มาจนปัจจุบัน
 
ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าบางเหนียว หรืออ๊ามบางเหนียวต้าวโบ้ก้อง หรือศาลเจ้ามูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต เป็นศาลเจ้าตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 คำว่า ต้าวโบ้ หมายถึง ดาวเหนือ ก้อง หมายถึง พระราชวัง หมายถึง พระราชวังดาวเหนือ ตามประวัติทราบว่า มีคณะงิ้วกังฉ่ายฮี่จากจีน เดินทางมาเปิดการแสดงที่ตรอกมาเก็า หรือซอยรมณีย์ ในปัจจุบัน และยังได้นำ พระตี๋ฮู้หง่วนโส่ย หรือเหล่าเอี๋ยมาเพื่อเคราพบูชาและบำเพ็ญกุศลถือศิลกินผักเป็นประจำ โดยมีการสร้างศาลเจ้าในบริเวณเดียวกัน ต่อมาเกิดไฟไหม้ศาลเจ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ แกนนำชาวบ้านแถบนั้น จึงได้พร้อมใจกันนำพระตี๋ฮู้หง่วนโส่ยไปประดิษฐาน ณ. บ้านเลขที่ 384 - 386 บนถนนภูเก็ต ซึ่งตรงข้ามกับศาลเจ้าในปัจจุบัน และอีกประมาณ 4-5 ปีต่อมา เกิดเพลิงไหม้ศาลเจ้าโดยไม่ทราบสาเหตุอีก ชาวบ้านจึงได้นำพระตี๋ฮู้หง่วนโส่ย ไปประดิษฐานยังฝั่งตรงข้ามซึ่งติดกับสถานที่ปัจจุบัน จากนั้นแกนนำของศาลเจ้าได้ช่วยกันเรี่ยไรเงิน จากภาคเอกชน จัดซื้อที่ดินด้านข้าง เพื่อขยายพื้นที่ของศาลเจ้าและได้พัฒนาศาลเจ้าบางเหนียวจนเป็นดังที่เห็นปจจุบัน ภายในศาลเจ้า จะมีรูปวาดสีน้ำบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของวรรณกรรมจีน มีสีสันสวยงาม มีรูปวาดด้วยสีน้ำ รูปสัตว์นำโชคของจีน ตามผนังของศาลเจ้าดูสวยงาม
 
ศาลเหจ้าปุดจ้อ หรือ เจ้าแม่กวนอิม
ศาจเจ้าปุดจ้อ หรือ อ๊ามปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกศาลเจ้าหนึ่ง มีอายุกว่า 120 ปี ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ อันเป็นองค์พระโพธิสตร์วงค์สำคัญใน พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ผู้คนกราบไหว้บูชามากที่สุด แต่เดิมที่ดิน บริเวณที่เป็นที่ตั้งศาลเจ้าทุกวันนี้ เป็นคลองขนาดใหญ่เรือใหญ่สามารถแล่นเข้ามาได้ และแต่เดิมบริเวณนั้นได้มีท่าเรือ และมีศาลเจ้าตั้งอยู่แล้ว โดยชาวบ้านทั่วไปในสมัยนั้น เรียกกันว่า ศาลเจ้าเต้กุ้น หรือ กวนอู เมื่อมีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลัก มาจากปีนัง เข้ามาค้ายังเมืองภูเก็ต ได้นำรูปแกะสลักไม้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย ครั้นมาเห็นสถานที่ บริเวณนั้น คิดว่ามีความเหมาะ จึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตร์กวนอิมปุดจ้อขึ้นไปไว้ที่ศาลเจ้าเต้กู้น ต่อมามีชาวบ้านเกิด ความเสื่อมใสเข้ามากราบไหว้สักการบูชามากมาย จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากศาลเจ้าเต้กู้น มาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อจนถึงปัจจุบัน
 
ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแสงธรรม ในภาษาจีนฮกเกี้ยน เรียกว่าศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งของภูเเก็ต มีอายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็ก ๆ บนถนนพังงา ตามประวัติ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ ( ตันค้วด ) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม โดยใช้เป็นสถานที่เคราพ สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร ความน่าใจ ของศาลเจ้าแสงธรรม นอกจากสถานที่ตั้ง อันสันโดษและเงียบสงบอยู่ในใจกลางเมืองแล้ว ความสำคัญคือความสวยงามของสถาปัตยกรรมในรูปแบบจีนประเพณี โดยตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและ ตุ๊กตาจีนซึ่งนิยมมากในมฑฮกเกี้ยน ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ภายในมีภาพเขียนลายเส้นสีดำในตารางสี่เหลี่ยมเต็มฝาด้านข้าง ทั้งสองด้านดำเนินเรื่อง ซิยินกุ้ย แห่งราชวงศ์กุ้ง อันเป็นตำนานแห่งอดีตของ เทพอ๋องซุนต่ายสายเมื่อครั้นเสวยชาติเป็นมนุษย์
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.