ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
 

ภูเก็ต : ข้อมูลประวัติเมืองภูเก็ต

เรื่องราว ข้อมูล ประวัติ จังหวัดภูเก็ต
คำขวัญภูเก็ต " ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม "
ภูเก็ต เป็นชื่อที่ใช้เรียกในปัจจุบัน เดิมนั้นเรียกว่า " ภูเก็จ " แปลว่า " เมืองแก้ว " ภูเก็ต เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ นานานับพันปี ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือ ที่ใช้เส้นทางระหว่างจีน อินเดีย โดยผ่านแหลมมาลายู โดยมีหลักฐาน เก่าแก่ที่สุดที่แสดงในแผนที่ เดินเรือของชาวปโตเลมี โดยกล่าวถึงการเดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมาลายู ต้องผ่านแหลมจังซีลอน ซึ่งคือภูเก็ตในปัจจุบัน
 
ภูเก็ต จากประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพรลิงค์ ต่อมาถึงอาณาจักรศรีวิชัย และสมัยอาณาจักรศิริรมนคร เรียกเมืองภูเก็ตว่า " เมืองตะกั่วถลาง " เป็นเมืองใน 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยมีการใช้ตราประจำเมืองเป็นรูปสุนัข สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายแร่ดีบุกจำนวนมาก จึงทำให้เกาะภูเก็ตทางตอนเหนือ และตอนกลาง เป็นเมืองถลางที่มีคนไทยปกครอง ส่วนทางตอนใต้ และตะวันตก ของเกาะภูเก็ตซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่
 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางใต้ เรื่อยมาจนถึงเมืองถลาง ซึ่งในขณะนั้น เจ้าเมืองถลาง ได้ถึงแก่กรรม คุณหญิงจันภริยา และคุณมุกน้องสาว ได้รวบรวมกำลังพลต่อสู้กับกองทัพพม่า จนกระทั้งกองทัพพม่า แตกพ่ายกลับไป เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2328 พระบาทพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงได้โปรดเกล้า แต่งตั้ง คุณหญิงจัน เป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็น ท้าวศรีสุนทร
 
ในราวศตวรรษที่ 16 ได้มีชาวตะวันตก จึน และอินเดีย อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณคาบมหาสมุทรมาลายู และช่องแคบมะละกา ซึ่งทำให้ภูเก็ตได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วย โดยเฉพาะในด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี รวมถึงการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในสมัยนั้น
 
ในราวศตวรรษที่ 18 - 19 ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงปฏิวัติอุตสหกรรมของชาวตะวันตก ด้านการค้าแร่ดีบุก จึงได้เจริญรุ่งเรืองมาก และพื้นที่ตอนใต้ของเกาะภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณ " ทุ่งคา " เป็นบริเวณที่มีแร่ดีบุก จำนวนมากและอุดมสมบูรณ์ ต่อมาหลวงพิทักษ์ทวีป ซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ได้ย้ายเมืองจากบ้านเก็ตโฮ่ มาตั้งเมืองที่บริเวณ " ทุ่งคา " และได้มีการตั้ง มณฑลฝ่ายตะวันตก ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น " มณฑลภูเก็ต " โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง นอกจากนั้น ท่านยังได้เป็นผู้วางรากฐานเมืองภูเก็ต นำความเจริญรุ่งเรือง ด้านวางผังเมืองภูเก็ต รูปแบบอาคารตึกแถว และอาคารต่าง ๆ ในตัวเมืองภูเก็ต
 
ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ฝั่งตะวันตก ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างเส้นรุ่งที่ 7 องศา 45 ลิบดา ถึง 8 องศา 15 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 15 ลิบดา ถึง 98 องศา 40 ลิบดาตะวันออก เนื่องจาก เป็นสภาพเป็นเกาะ และมีเกาะบริวารทั้งหมด 32 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 570 ตารางโลเมตร และในส่วนที่กว้างที่สุด ของเกาะประมาณ 21.3 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดของเกาะ 48.7 กิโลเมตร
 
ภูเก็ต มีรูปร่างเป็นเกาะเรียวยาวจากเหนือไปใต้ มีเกาะบริวารน้อยใหญ่ล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทีอกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง 529 เมตร เป็นแนวกำบังลมและฝน ทำให้ภูเก้ตปลอดภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ ประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ราบแถบเชิงเขา และชายฝั่งทะเล อยู่บริเวณตอนกลาง และตะวันออกของเกาะ โดยพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกมีสภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทรายที่สวยงาม และบริเวณที่เป็นที่ราบตัดจากภูเขาลงมา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ลักษณะลูกคลื่นลอนลาด และต่อจากบริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของชุมชนถิ่นฐาน คือ เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนฉลอง ชุมชนราไวย์ และชุมชนเกาะแก้ว
 
จังหวัดภูเก็ต เดิมนั้นเป็นถิ่นอาศัยของ ชาวเงาะซาไก และชาวน้ำ ชาวเล หรือชายไทยใหม่ ต่อมาได้มีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่เป็นชาวฮกเกี้ยน ได้อพยพเข้ามา สำหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น จึงทำให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้จากชาวชาติอื่น และต่อมาได้มีการผสมผสานและสืบต่อวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต
 
จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนหลุ่มต่าง ๆ อาทิ ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนช่องแคบ ชาวจีนกวางตุ้ง รวมถึงชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมมีจำนวนร้อยละ 20 - 36 ของประชากรภูเก็ต และพวกกลุ่มชาวเล จะเป็นกลุ่มชนพวกอูรักลาโว้ย พวกมอเกน ซึ่งกลุ่มชาวมอเกน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ มอเกนปูเลา ( Moken Pulau ) และมอเกนดาหมับ ( Moken Tamub ) และปัจจุบันมีกลุ่มชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ต รวมถึงชาวอินเดีย
 
อาณาเขตภูเก็ตทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา บริเวณเขตำเภอตะกั่วทุ่ง มีช่องแคบปากพระ เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ โดยสะพานสารสิน และสะพานท้าวเทพกระษัตรี ทางทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออ ติดต่อทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 
จังหวัดภูเก็ต มีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในเขตฝนเมืองร้อน จึงเป็นเขตที่อบอุ่นทั้งปี มีฤดูเพียง 2 ฤดู คือฤดูฝน และฤดูร้อน มีมรสุมถึง 8 เดือน ในจำนวน 1 ปี คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ทำให้เกิดฝนตกชุก จนได้เรียกกันว่า " ฝนแปด แดดสี่ "
 
© Copyright 2005 - 2018. . All Right Reserved.